Better Life Ideas

คนหลับตื้น มีอาการอย่างไร?

ปกติเรามักจะได้ยินคำว่าหลับลึกกันเป็นประจำ แต่สำหรับหลับตื้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกัน ซึ่งการหลับตื้น นั้นก็อยู่ในวงจรการนอนหลับนั่นเอง ซึ่งคนทั่วไปจะใช้เวลาพักหนึ่งเพื่อเข้าสู่การหลับตื้น อันเป็นระยะแรกที่มีการหลับแต่ยังไม่มีการฝัน โดยร่างกายจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนเมื่อเข้าสู่ระยะหลับลึกที่เป็นช่วงหลับสนิทที่สุดของการนอน โดยใช้เวลา 30 ถึง 60 นาที

– การหลับตื้น เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนจากจังหวะตื่นเป็นการนอนหลับ ช่วงนี้หากมีใครมาปลุกจะตื่นง่ายมากๆ

– ตื่นมาแล้วสดชื่น แต่ความสามารถในเรื่องอื่นๆ ลดลง เพราะชั่วโมงการนอนไม่เพียงพอ ยังไม่เข้าสู่ระยะหลับลึก

– ตื่นมาไม่สดชื่นแม้นอนเยอะ เพราะได้นอนแค่ระยะหลับตื้น หรือสะดุ้งเป็นพักๆ ทำให้การทำงานของระบบหายใจ และหลอดเลือดทำงานหนัก กลายเป็นว่าตื่นมาแล้วรู้สึกเพลีย แทนที่จะรู้สึกสดชื่น

– ง่วงและเพลียตอนกลางวัน, ความจำไม่ดี, ลืมง่าย เป็นเพราะการหลับๆ ตื่นๆ ในตอนกลางคืน ส่งผลให้เกิดอาการดังกล่าวเพราะนอนหลับได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้ อาจนำไปสู่ปัญหาความผิดปกติในการนอน ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *