Better Life Ideas

การวิ่งของแต่ละวัย วิ่งอย่างไรจึงจะ”เหมาะสม”

รู้หรือไม่ว่าการ “วิ่ง” ในแต่ละวัยนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นการเข้าใจถึงการวิ่งในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้ ยังต้องปลอดภัยด้วย

6-11 ปี
วัยนี้ควรเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ และระบบหายใจ โดยในวัยนี้ควบคุมการเคลื่อนไหวในการวิ่งได้มากขึ้น แต่ยังมีปัญหาในการวิ่งอย่างมีประสิทธิภาพ หากปล่อยให้วิ่งเล่นในกีฬาที่เล่นเป็นทีม เช่น ฟุตบอล จะช่วยพัฒนาการประสานการทํางานของร่างกายให้ดีขึ้น และฝึกการเล่นกันเป็นทีมอีกด้วย

12-17 ปี
เด็กในวัยนี้ที่ร่างกายกำลังมีการเปลี่ยนแปลง แขนขาอาจดูเก้งก้าง คุณสามารถสอนให้วิ่งท่าสวยๆ อย่างถูกต้องได้ และเน้นให้ออกกำลังกายให้ครบทุกส่วนของร่างกาย โดยเน้นสมรรถภาพ และพัฒนาทักษะ และยังต่อยอดเป็นนักกีฬาได้ ถ้าเด็กมีความสนใจในเรื่องการวิ่งอย่างจริงจัง โดยผู้ปกครองร่วมให้การสนับสนุน

18 – 35 ปี
เน้นออกกำลังเพื่อเน้นฝึกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของร่างกาย และฝึกทักษะที่ยาก และซับซ้อน เพื่อเป็นพื้นฐานความสามารถของร่างกาย

36 – 49 ปี
เป็นวัยที่มีภาระหน้าที่ในการทำงาน และครอบครัว ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายมานาน ควรปรึกษาแพทย์ หากอายุ 45 ปีขึ้นไป ควรตรวจร่างกาย และการทำงานของหัวใจด้วย วิ่งได้แต่ควรลดความเร็วและความหนักลง เปลี่ยนไปวิ่งเหยาะๆ แทน

50-59 ปี
อย่าให้เกิดอาการบาดเจ็บเป็นอันขาด ควรหากยังมีความเหนื่อยล้าจากการวิ่งครั้งก่อน ให้พักก่อน อย่าเสี่ยงโดยไม่จำเป็น

60-70 ปี
วัยนี้ถ้าเป็นไปได้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มออกกำลังกาย เพื่อรับฟังคำแนะนำมาปฏิบัติ โดยเปลี่ยนไปเป็นการออกกำลังกายเบาๆ เช่น การเดิน รำมวยจีน การบริหารประกอบดนตี เป็นต้น

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *