Better Life Ideas

จริงหรือไม่ วิ่งแล้วขาใหญ่ขึ้น?!

“วิ่งแล้วขาใหญ่” คงเป็นเรื่องที่หลายๆ คนเคยได้ยิน และเชื่อกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นความเชื่อที่ผิด ซึ่งความเข้าใจที่ผิดอาจจะมาจากลักษณะคล้ายอาการบวมน้ำที่บริเวณน่องหลังการวิ่ง เพราะเลือดจะถูกส่งไปบริเวณนั้นมากขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการ Cool Down และยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากการวิ่งนั่นเอง

โดยอันที่จริงแล้ว การวิ่งทำให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นต่างหาก และยังช่วยให้ไขมันใต้ผิวหนังลดลง แต่ต้องวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำ และกินอาหารที่มีประโยชน์ พร้อมควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วย

นอกจากนี้ การออกกำลังกายโดยทั่วไปไม่ได้ไปทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นง่ายๆ โดยเฉพาะกับคุณผู้หญิงทั้งหลาย ที่แม้แต่การบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนยังเป็นเรื่องยากที่จะทำให้กล้ามเนื้อของผู้หญิงนั้นใหญ่ขึ้น

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *