Better Life Ideas

3 กฎเหล็กในการวิ่งเพื่อสุขภาพ

การวิ่งเพื่อสุขภาพนั้น ถ้าวิ่งอย่างถูกวิธี และทำอย่างสม่ำเสมอก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ และร่างกาย หากแต่ในการวิ่งออกกำลังกายนั้น ก็มีข้อควรระวังเพื่อไม่ให้เป็นโทษต่อสุขภาพเช่นกัน นั่นก็คือ

-ห้ามท้องว่างขณะที่วิ่งออกกำลังกาย
เพราะร่างกายยังไม่มีพลังงาน และจะไปดึงไขมันมาเป็นพลังงานแทน แต่ระดับพลังงานที่ได้ก็ไม่คงที่ วิ่งไปไม่เท่าไหร่ จะรู้สึกเหนื่อยและหมดพลัง จะทำให้การวิ่งไม่มีประสิทธิภาพ และไม่คงที่

-ห้ามวิ่งตอนที่ไม่สบาย
คนที่มีไข้สูงหากไปออกกำลังกายจะยิ่งมีการเผาผลาญอาหาร ไขมัน น้ำ นอกจากตัวร้อนเพราะมีไข้ ร่างกายจะยังร้อนจากการถูกเผาผลาญดังกล่าวออกไป อาจล้มได้รับบาดเจ็บ หรือสมอง กล้ามเนื้อ หัวใจมีปัญหาได้ หรือในคนที่มีอาการท้องเสีย เพราะร่างกายได้สูญเสียเกลือแร่ และน้ำไป การออกกำลังกายจะทำให้เลือดข้นเกินไป จึงอาจทำให้บาดเจ็บได้ นอกจากนี้หากมีการอักเสบ การบาดเจ็บของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอีกด้วย

-ห้ามอาบน้ำทันทีหลังจากวิ่งเสร็จ
เพราะหลังออกกำลังกายตัวคุณจะร้อน เหงื่อจะออก จากการที่เลือดสุบฉีดไปเลี้ยงร่างกายมากกว่าปกติ แล้วพอโดนน้ำที่เย็นกว่าอุณหภูมิร่างกายในตอนนั้น จะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง จึงอาจเป็นหวัด หรือหนักกว่านั้นก็อาจจะช็อกได้ จึงควรคูลดาวน์ร่างกาย และนั่งพักให้อุณหภูมิร่างหายคงทีเสียก่อน

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *