Better Life Ideas

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไปวิ่งตอนท้องว่าง?

หัวใจหลักของการวิ่งคือ วิ่งอย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ เสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูก และกล้ามเนื้อ ซึ่งแต่ละคนก็มีความเชื่อหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องของการวิ่ง ที่มีทั้งเคยได้ยินมาว่างวิ่งตอนท้องว่างเป็นเรื่องดี หรือไม่ควรวิ่งตอนท้องว่าง ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไปวิ่งตอนท้องว่าง?

1. ดึงไขมันสะสมไว้มาใช้เป็นพลังงาน (แต่ในบางข้อมูลก็ไปในทิศทางที่ว่า หลัง 90 นาทีแรก ของการออกกำลังกายตอนท้องว่างร่างกายจึงจะเริ่มใช้ไขมันเป็นพลังงาน ซึ่งก็ต้องดูว่าร่างกายคุณแกร่งพอไหม คุณจะวิ่งไหวไหมด้วยนะ)
2. อาจช่วยควบคุมปริมาณของพลังงาน หรือแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการได้
3. รู้สึกเหนื่อยจนไม่สามารถวิ่งในอัตราความเร็วเดิมต่อไปได้
4. รู้เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียได้ง่าย จนอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้

การวิ่งตอนท้องว่างไม่ได้เหมาะไปกับทุกคน ยิ่งในคนที่มีโรคประจำตัว หรือปัญหาสุขภาพ เพราะน้ำตาลในเลือดอาจต่ำ และสมองได้รับพลังงานไม่เพียงพอ

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *