Better Life Ideas

3 วิธีสังเกตตัวเองว่ากำลังมีอาการ “สมาธิสั้น” รึเปล่า

โรคสมาธิสั้นเป็นภาวะบกพร่องในการทำหน้าที่ของสมอง ที่มีอาการหลักเป็นความผิดปกติทางด้านพฤติกรรม คือ ขาดสมาธิที่ต่อเนื่อง, อยู่ไม่นิ่ง, ขาดการยั้งคิด หรือหุนหันพลันแล่น โดยเริ่มแสดงอาการตั้งแต่ในวัยเด็ก และส่วนใหญ่มักเป็นต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ หากไม่ได้รับการรักษาช่วยเหลือที่ดีอาการความผิดปกติที่เป็นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งในด้านการเรียน อาชีพ ครอบครัว และสังคม (ข้อมูลจาก: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2555)

มาสำรวจตัวเองกับ 3 วิธีสังเกตตัวเองว่ามีความเสี่ยง “สมาธิสั้น” รึเปล่ากันค่ะ

1) มีปัญหาในการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ
วอกแวกง่าย, ฟังอะไรจับใจความไม่ค่อยได้, ขาดความละเอียดรอบคอบ หรือทำงานผิดจากความสะเพร่า, ขาดความตั้งใจที่ต่อเนื่องในการทำงาน
2) ขี้ลืมเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
หาอะไรจะหาไม่พบเสมอ, ทำของหายบ่อยๆ หรือจำไม่ได้ว่าวางไว้ที่ไหน, มีปัญหาการจัดงานให้เป็นระบบ, ขาดการจัดระเบียบในการทำงานหรือในกิจกรรมต่างๆ
3) หุนหันพลันแล่น
มักนั่งไม่ติดที่, มักไม่อยู่เฉย, พูดมากเกินไป, มักพูดโพล่งตอบโดยไม่ทันฟังคำถามจนจบ, ขัดจังหวะผู้อื่น เช่นพูดแทรก, มีอาการกระวนกระวาย

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *