Better Life Ideas

แก้เคล็ดฮวงจุ้ยห้องนอน เพิ่มความเฮง

เชื่อกันว่าการจัดห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยที่เหมาะสม จะช่วยสร้างสมดุลที่ดีให้กับบ้าน และสมดุลชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย
– หลีกเลี่ยงการตั้งเตียงนอนตรงกับประตูห้องน้ำ, ตรงกับประตูทางเข้าห้องนอน และหลีกเลี่ยงการหันหัวเตียงพิงกับผนังห้องน้ำ และการนอนใต้เครื่องปรับอากาศ  เพราะจะส่งผลเสียเรื่องสุขภาพ
– ใต้เตียงควยยกขึ้นสูง ใต้เตียงควรโล่ง เพื่อให้เกิดการถ่ายเทพลังชี่ที่ดี
– ไม่ควรนำ กระถางต้นไม้ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องออกกำลังกาย มาไว้ในห้องนอน เพราะจะทำให้ฮวงจุ้ยห้องนอนเสีย
– หลีกเลี่ยงการใช้แสงไฟในห้องนอนจากหลอดนีออน เพราะจะทำให้สมดุล หรือพลังในฮวงจุ้ยเสีย

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *