Better Life Ideas

กล้องวงจรปิดมีสาย-ไร้สาย แบบไหนดีกว่ากัน?

กล้องวงจรปิดมีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนในการจะตัดสินใจเลือกซื้อกล้องวงจรปิด แล้ว กล้องวงจรปิดมีสาย-ไร้สาย (W-Fi) แบบไหนดีกว่ากัน? ไปหาคำตอบเพื่อช่วยให้การตัดสินใจซื้อของคุณง่ายขึ้นกันเลยค่ะ
1. กล้องวงจรปิดมีสาย

ข้อดี
คุณภาพวิดีโอจะมีคุณภาพที่ดีกว่า และไม่ค่อยมีสัญญาณรบกวน มีความเสถียรในการเชื่อมต่อ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการรบกวนจากสัญญาณไร้สายอื่นๆ
ข้อเสีย
การติดตั้งมีความยุ่งยากกว่าแบบไร้สาย เช่น ต้องเจาะรูเพื่อเดินสาย และไม่สามารถเคลื่อนย้ายที่ได้สะดวกเท่าแบบไร้สาย
2. กล้องวงจรปิดไร้สาย

ข้อดี
การติดตั้งง่ายดาย ติดตั้งได้เอง และสามารถวางได้ในหลายพื้นที่ วางได้ทุกที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi เคลื่อนย้าย เปลี่ยนที่ได้สะดวกกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลในการทำงาน ไม่ต้องเสียเงินในการบำรุงรักษาสายเคเบิล
ข้อเสีย
มีความเสถียรในการเชื่อมต่อน้อยกว่าแบบมีสาย หรืออาจมีปัญหาเมื่อสัญญาณ Wi-Fi อ่อน และอาจมีราคาแพงกว่าแบบมีสาย

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *