Event

วันพระ ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2562/2019


สวัสดีปีกุนหรือปีหมู 2562 สวัสดีครับแฟนๆ เพื่อนๆ TV Direct (ทีวี ไดเร็ค) ทุกท่าน วันนี้กลับมาพบกับจอร์จอีกครั้งกับสาระดีๆ ที่เอามาฝากเพื่อนๆ จอร์จได้หยิบเอาสาระในวันนี้ เกี่ยวกับวันพระประจำปี 2562 ว่ามีวันไหนตรงกับเดือนไหนบ้างและเป็นวันอะไรบ้าง จอร์จหาคำตอบมาฝากเพื่อนๆ

วันพระ พ.ศ.2562/2019 (ปีจอ – ปีกุน)

คริสตศักราช 2019

มหาศักราช 1940 – 1941

รัตนโกสินทร์ศก 237 – 238

สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380 ถึง เอกศก จุลศักราช 1381

ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร

 

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

ปฏิทินวันพระ ปี 2562

วันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี ทุกเดือน วันข้างขึ้นข้างแรม ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักาช ๒๕๖๒ ปีกุน อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน จากกรมการศาสนา

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2562

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2562

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีจอ
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีจอ วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีจอ

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2562

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีจอ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีกุน วันวิสาขบูชา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีกุน วันอัฏฐมีบูชา

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีกุน
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีกุน
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีกุน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9, วันออกพรรษา
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน วันลอยกระทง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน

ดังนั้นในวันพระ พุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ในธรรม ควรไปวัดเพื่อทำบุญ ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และควรที่จะสมาทานรักษาอุโบสถศีลด้วย นอกจากนี้ในวันพระ เพื่อนๆ ก็ไม่ควรกระทำบาปใดๆ ทั้งสิ้น เพราะการทำผิดศีล 5 ในวันพระถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่ง นะครับเพื่อนๆ ในปีกุนนี้จอร์จก็ของให้แฟนๆ เพื่อนๆ TV Direct ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนเลยครับ สาธุ

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *