Event

ปฏิทินวันพระ ปี 2563/2020

คริสตศักราช 2020

มหาศักราช 1941 – 1942

รัตนโกสินทร์ศก 238 – 239

เอกศก จุลศักราช 1381 ถึง โทศก จุลศักราช 1382

อธิกสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร

สวัสดีปีใหม่ ยินดีต้อนรับปีหนู หรือปีชวด 2563 กลับมาพบกับจอร์จคนหล่อคนเดิม วันนี้จอร์จมีข้อมูลดีมีสาระ รับปีใหม่มาให้แฟนๆ และเพื่อนๆ TV Direct (ทีวี ไดเร็ค) ได้รู้กันเกี่ยวกับวันพระประจำปี 2563 ว่ามีวันไหนตรงกับเดือนไหนบ้างและเป็นวันอะไรบ้าง นำมาฝากกันครับ

วันพระ


วันพระ
หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

ปฏิทินวันพระ ปี 2563

วันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี ทุกเดือน วันข้างขึ้นข้างแรม ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ปีชวด อธิกสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร จากกรมการศาสนา

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2563

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน
 • วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน
 • วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2563

 • วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน
 • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน วันมาฆบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน
 • วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2563

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
 • วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
 • วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
 • วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
 • วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2563

 • วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด วันสงกรานต์
 • วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด
 • วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2563

 • วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด วันวิสาขบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด วันอัฏฐมีบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด

วันพระ

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2563

 • วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด
 • วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2563

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด วันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด วันเฉลิมฯ ร.10

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2563

 • วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด
 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด วันเฉลิมฯ วันแม่
 • วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด
 • วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2563

 • วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2563

 • วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด วันออกพรรษา
 • วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด
 • วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด
 • วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด วันลอยกระทง

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2563

 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2563

 • วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด
 • วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด
 • วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด

ดังนั้นในวันพระ จอร์จขอแนะนำให้ทุกคนไปทำบุญ ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เพื่อให้ชีวิตของคุณในปีนั้นมีแต่ความสุข ความเจริญ พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความร่มเย็น สบายอกสบายใจกันไปตามๆกัน ไม่ควรกระทำบาปใดๆ ทั้งสิ้น เพราะการทำผิดศีล 5 ในวันพระถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่ง นะครับเพื่อนๆ ในปีชวดนี้จอร์จก็ขอให้แฟนๆ เพื่อนๆ TV Direct ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญกันอย่างถ้วนหน้า สาธุ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in:Event

Event

ซาร่าชวนช้อป 10 สินค้าสำหรับสาวๆ มีตังค์ไม่ถึงพันก็ซื้อได้

สงกรานต์เพิ่งผ่านไปหมาดๆ หมดค่ากิน ค่าเที่ยว ค่าเดินทางกันไปเท่าไหร่คะสาวๆ สารภาพมาซะดีๆ กระเป๋าแบนกันทั่วหน้าเลยใช่ไหมล่ะคะ ซาราเข้าใจค่ะ แถมใกล้สิ้นเดือนเข้าไปทุกทีการเงินก็ฝืดเคืองเข้าไปทุกที แต่ยังอยากช้อปปิ้งทำไงล่ะทีนี้ หรือบังเอิญใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนสาวแล้วอยากหาซื้อของขวัญให้นาง แต่งบเราดั๊นมีจำกัดซะด้วย ไม่ต้องห่วงค่ะ เพราะวันนี้ซาร่าจะชวนสาวๆมาช้อปที่ทีวีไดเร็ค กับ 10 ...
Event

เทศกาลแห่งรัก ของขวัญจัดหนักถูกใจ

เป็นที่รู้กันทั่วโลกว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีนั้นถือว่าเป็นวันแห่งความรัก หรือที่เรียกกันว่า วันวาเลนไทน์ นั่นเอง ซึ่งเป็นวันสำคัญของหนุ่มๆสาวๆ นั้นแสดงออกถึงความรักด้วยการมอบของขวัญแทนใจ แทนความรัก ความห่วงใย และความปราถนาดีให้แก่กัน สำหรับของขวัญที่มักจะนิยมให้กันในวันวาเลนไทน์คงหนีไม่พ้นดอกไม้แทนใจ ช็อกโกแลต นาฬิกาแบบเดิมๆ ที่ไม่ค่อยแตกต่างจากคนอื่น ...
Event

วันพระ ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2562/2019

สวัสดีปีกุนหรือปีหมู 2562 สวัสดีครับแฟนๆ เพื่อนๆ TV Direct (ทีวี ไดเร็ค) ทุกท่าน วันนี้กลับมาพบกับจอร์จอีกครั้งกับสาระดีๆ ที่เอามาฝากเพื่อนๆ จอร์จได้หยิบเอาสาระในวันนี้ เกี่ยวกับวันพระประจำปี 2562 ว่ามีวันไหนตรงกับเดือนไหนบ้างและเป็นวันอะไรบ้าง ...
0 %