Better Life Ideas

การวิ่งของแต่ละวัย วิ่งอย่างไรจึงจะ”เหมาะสม”

รู้หรือไม่ว่าการ “วิ่ง” ในแต่ละวัยนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นการเข้าใจถึงการวิ่งในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้ ยังต้องปลอดภัยด้วย 6-11 ปี วัยนี้ควรเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ และระบบหายใจ โดยในวัยนี้ควบคุมการเคลื่อนไหวในการวิ่งได้มากขึ้น แต่ยังมีปัญหาในการวิ่งอย่างมีประสิทธิภาพ หากปล่อยให้วิ่งเล่นในกีฬาที่เล่นเป็นทีม ...