สุขภาพและออกกำลังกาย

5 ความเชื่อผิดๆ ของการออกกำลังกาย

ยังมี ความเชื่อ หรือ ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกายอีกมากมาย ที่ควรทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และลบความเข้าใจผิดๆ นั้นออกไป 1.ออกกำลังกายโดยไม่ดื่มน้ำจะช่วยฝึกการอดทน ความเชื่อนี้ เป็นความเชื่อที่ผิด และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต เพราะอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงนั่นเอง การออกกำลังกายเราควรได้จิบน้ำอย่างน้อยสิบห้าหน้าที่ต่อครั้ง ...