Better Life Ideas

จะเป็นอย่างไรถ้าไม่ “ยืดกล้ามเนื้อ” ก่อน-หลังวิ่ง?!

ปกติเรามักจะได้รับคำแนะนำให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังวิ่ง หรือออกกำลังกายอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมร่างกาย และป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งในทางตรงกันข้ามกันจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ “ยืดกล้ามเนื้อ” ก่อน-หลังวิ่ง? อาจเกิดอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายได้  มัดกล้ามเนื้อที่ขาดความยืดหยุ่น ทำให้เคลื่อนไหวได้จำกัด และมีโอกาสฉีกขาดสูง  กล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่น และแข็งแรง ทำให้การวิ่งจะไม่มีประสิทธิภาพ  ร่างกายไม่สดดุล ...
สุขภาพและออกกำลังกาย

Cool Down นั้นสำคัญไฉน?

การออกกำลังกายไม่ได้สำคัญแต่ช่วงเวลาการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาเท่านั้นนะคะ หลายคนรู้จัก Warm Up หรือการเตรียมตัวก่อนออกกำลังกายกันอย่างดี ทั้งยืดกล้ามเนื้อ ทั้งวิ่ง คารืดิโอ แต่หลายครั้งเราก๋ลืมไปว่าเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเสร็จแล้ว การคูลดาวน์ (Cool down) หรือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ ...