Better Life Ideas

3 วิธีใส่บราที่ทำให้หน้าอกเป๊ะปัง

อยากอกสวย เป๊ะปังไม่ยาก แค่รู้ทริคการใส่บรา อกก็กระชับดูมีทรงสวยได้ ด้วย 3 วิธีใส่บราที่ทำให้หน้าอกเป๊ะปัง 1) ก้มตัวแล้วใส่ ไม่ควรยืนใส่ โน้มก้มตัวแล้วค่อยใส่บรา เพื่อให้เต้ากระชับกับตัวบราได้มากขึ้น (แล้วค่อยติดตะขอ หากเป็นบราแบบมีตะขอ) 2) ...