Better Life Ideas

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไปวิ่งตอนท้องว่าง?

หัวใจหลักของการวิ่งคือ วิ่งอย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ เสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูก และกล้ามเนื้อ ซึ่งแต่ละคนก็มีความเชื่อหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องของการวิ่ง ที่มีทั้งเคยได้ยินมาว่างวิ่งตอนท้องว่างเป็นเรื่องดี หรือไม่ควรวิ่งตอนท้องว่าง ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไปวิ่งตอนท้องว่าง? 1. ดึงไขมันสะสมไว้มาใช้เป็นพลังงาน (แต่ในบางข้อมูลก็ไปในทิศทางที่ว่า หลัง 90 นาทีแรก ...