Better Life Ideas

จริงหรือไม่ วิ่งแล้วขาใหญ่ขึ้น?!

“วิ่งแล้วขาใหญ่” คงเป็นเรื่องที่หลายๆ คนเคยได้ยิน และเชื่อกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นความเชื่อที่ผิด ซึ่งความเข้าใจที่ผิดอาจจะมาจากลักษณะคล้ายอาการบวมน้ำที่บริเวณน่องหลังการวิ่ง เพราะเลือดจะถูกส่งไปบริเวณนั้นมากขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการ Cool Down และยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากการวิ่งนั่นเอง โดยอันที่จริงแล้ว การวิ่งทำให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นต่างหาก และยังช่วยให้ไขมันใต้ผิวหนังลดลง แต่ต้องวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำ ...