Better Life Ideas

วิ่งอย่างไรจึงจะได้ “ท่าสวยๆ”

สำหรับคนชอบวิ่ง จะทราบได้อย่างไรว่าวิ่งอย่างไรจึงจะได้ท่าสวยๆ ได้ท่าที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การวิ่งนั้นดีขึ้นตามไปด้วย ยิ่งถ้าพื้นฐานดี ย่อมทำให้การพัฒนาเป็นไปด้วยดีอีกด้วย ดังนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า ว่าการวิ่งท่าสวยๆ ที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร การวางศีรษะ เพื่อให้การวิ่งเป็นไปด้วยดี ผู้วิ่งควรตั้งคอตรง เก็บคาง เพื่อจะทำให้มองไปข้างหน้าได้ดี ...