Better Life Ideas

วิ่งอย่างไรไม่ให้เจ็บเข่า?

เพื่อให้การวิ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ออกกำลังกายอย่างที่ต้องการ จึงต้องอาศัยทั้งรองเท้าที่เหมาะสม และเทคนิคการวิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งการป้องกันไม่ให้เจ็บเข่าระหว่างวิ่งหรือหลังวิ่ง ที่เรานำมาแนะนำ จะมีอะไรบ้าง ลองมาดูกันค่ะ การเลือกรองเท้า ควรเป็นรองเท้าสำหรับวิ่ง รวมถึงควรมีพื้นกันแรงกระแทกที่เพียงพอ โดยทั่วไปถ้าต้องการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้เลือกรองเท้าแบบ Cross Training ...