Better Life Ideas

อย่านิ่งนอนใจ เครียดมากขนาดไหน ต้องไปพบแพทย์?!

หลายๆ คนต่างก็มีความเครียด หากแต่ระดับความเครียดของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่พบเจอ ปัจจัยต่างๆ เช่น การงาน ความสัมพันธ์ สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงในชีวิต รวมถึงวิธีรับมือและแก้ปัญหา บวกกับการปรับตัวของแต่ละคน แล้วคุณจะทราบได้อย่างไรว่าเครียดขนาดไหนจึงควรไปพบแพทย์ – เครียดจนระบบร่างกายรวน ...