Better Life Ideas

4 วิธีวิ่ง ”เซฟเข่า”

เพราะความง่ายของการวิ่ง อาจทำให้หลายๆ คนละเลยการเซฟตัวเอง และละเลยการเรียนรู้วิธีวิ่งอย่างถูกวิธี เราจึงขอแนะนำ 4 วิธี ที่จะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะวิ่งหรือหลังวิ่ง ทั้งยังช่วยเซฟเข่าของคุณได้ด้วย 1. วอร์มอัพก่อนวิ่ง อบอุ่นร่างกาย ด้วยการวิ่งเหยาะๆ หรือเดินเร็วก่อนออกวิ่งเต็มที่ เพื่อปรับตัวกล้ามเนื้อ ...