Better Life Ideas

กักตัว14 วันให้ปลอดภัย ต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องเฝ้าระวังตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข ต้องกักตัวเองในระยะเวลา 14 วัน โดยไม่ไปสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้อื่น อยู่คนเดียวในพื้นที่ส่วนตัว เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง รับผิดชอบต่อสังคม และป้องกันการแพร่เชื้อที่จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดร้ายแรงขึ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย 1) อยู่ในที่พักอาศัย ...
Better Life Ideas

4 วิธีสังเกตอาการ “ปอดอักเสบรุนแรง” จาก COVID-19

โรคปอดอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบได้ทั้งการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอด และเนื้อเยื่อโดยรอบ อาการสำคัญ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้ดังนี้ 1. มีไข้สูง ...
สุขภาพและออกกำลังกาย

Covid – 19 มีอายุมากสุดกี่วันกันนะ?

อันตรายมากค่ะสำหรับสถานการณ์โรคร้าย ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่ยังเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างไม่หยุดหย่อน สร้างความตื่นตระหนก และหวาดกลัวให้กับทุกๆคน จนต้องหลีกเลี่ยงในการเดินทางทั้งไปเรียน ทำงาน หรือแม้กระทั่งเดินทางไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ ทุกคนจึงจะต้องมีการป้องกันตัวเองเบื้องต้นอย่าง สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ...