Better Life Ideas

รู้ไหม “โรคผิวหนัง” ก็มาจากเสื้อชั้นในได้นะ!

เพราะชุดชั้นในนั้น สัมผัสกับผิวของเรามากที่สุด หากไม่สะอาด เปียก หรืออับชื้น อาจทำให้เกิดโรคผิวหนัง ซึ่งมาจากเชื้อราในฟองน้ำ เพราะเมื่อเปียกชื้น หรือแห้งสนิทยากในหน้าฝน เช่นแห้งข้างนอก แต่ข้างในยังชื้นจะทำให้เชื้อราแบ่งตัวได้ดี พอสวมชุดชั้นในก็จะทำให้คัน และเกิดผดผื่นบนผิวหนัง อีกทั้ง ชุดชั้นในที่ไม่แห้งดี ...